JKF-PKS Agility

• Agility sedan år 1989
• Första officiella tävlingen år 1993
• Egen sektion grundad år 1996

Träningsinformation (coronatiden):
Oktober 2020 info

OBS! Höstmötet hålls 29.10 som planerat men delvis på distans eftersom högst 10 personer tillåts vara på plats. Mera info »
Meddelanden och nyheter

Färskare aktuella ärenden. Info om tävlingar och evenemang hittas lägre ner på sidan.
Vi rekommenderar också våra medlemmar att gå med i föreningens Facebook-grupper.

Färskare tävlingar och evenemang