JKF-PKS Agility

• Agility sedan år 1989
• Första officiella tävlingen år 1993
• Egen sektion grundad år 1996

Träningsinformation (coronatiden):
Mars 2021 info: ledd verksamhet pausar
Februari 2021 info: ledd verksamhet pausar
December 2020, påminnelse: använda munskydd i hallen
Oktober 2020 info
Meddelanden och nyheter

Färskare aktuella ärenden. Info om tävlingar och evenemang hittas lägre ner på sidan.
Vi rekommenderar också våra medlemmar att gå med i föreningens Facebook-grupper.Gamla nyheter

Färskare tävlingar och evenemang