JKF-PKS Agility

• Agility sedan år 1989
• Första officiella tävlingen år 1993
• Egen sektion grundad år 1996

Senaste träningsinformation (coronatiden):
Ledd verksamhet pausar 1.2. - 11.4.2021.
April 2021 info
Mars 2021 info
Februari 2021 info
Meddelanden och nyheter

Färskare aktuella ärenden. Info om tävlingar och evenemang hittas lägre ner på sidan.
Vi rekommenderar också våra medlemmar att gå med i föreningens Facebook-grupper.Gamla nyheter

Färskare tävlingar och evenemang