JKF-PKS Agility

• Agility sedan år 1989
• Första officiella tävlingen år 1993
• Egen sektion grundad år 1996

OBS!
I enlighet med de direktiv och rekommenadioner som regeringen och Finska Agilityförbundet gett har vi beslutat att STÄNGA HALLEN FRÅN ALL VERKSAMHET fr.o.m. tisdagen 17.3 kl.18:00 fram till måndagen 13.4.Meddelanden och nyheter

Färskare aktuella ärenden. Info om tävlingar och evenemang hittas lägre ner på sidan.
Vi rekommenderar också våra medlemmar att gå med i föreningens Facebook-grupper.

Färskare tävlingar och evenemang