Banderollstaket / Banderolli-aita

Agilityföreningens banderollstaket är färdig. Föreningen tackar alla samarbetspartner för god samarbete.
I bilderna gammal och ny staket.

Agilityjaoston banderolli-aita valmis. Seura kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä.
Kuvissa uusi ja vanha aita.