Kurs i hoppteknik 12.3.2022

Hoppteknikskolare Merja Fröberg drar skolning i hoppteknik 12.3.2022. Kursen passar för alla hundar som är minst 4 månader gamla, fysiskt friska och med normal vikt. Hundar som gått hoppteknikkurser tidigare kan också delta i kursen. Kursen är finskspråkig men skolaren förstår svenska. 15 ekipage ryms med.

Skolaren delar upp ekipagen i grupper utgående från en förfrågan som görs på förhand. De som deltar i kursen får vid kursens slut direktiv om fortsatta övningar. För de som inte deltagit tidigare i hoppteknikkurser ordnas också en teoridel. I förtur egna föreningens medlemmar.

Anmälning senast 28.2.2022 här. Kursens pris 35€. Betalas in till sektionens konto FI74 3131 3001 2559 26.

Anders (anders.virtanen@multi.fi) ger tilläggsinfo.

Facebook ≫


Hyppytekniikkakurssi 12.3.2022

Hyppytekniikkakouluttaja Merja Fröberg kouluttaa hyppytekniikkaa 12.3 2022. Kurssi soveltuu kaikille yli 4 kk ikäisille, fyysisesti terveille ja normaalipainoisille koirille. Viikonloppuun voivat osallistua myös aiemmin hyppytekniikkakoulutuksiin osallistuneet koirakot. 15 koirakkoa pääsee mukaan.

Kouluttaja jakaa koirakot pienryhmiin etukäteiskyselyn perusteella. Kurssille osallistuneet saavat kurssin lopussa jatkoharjoitteluohjeet. Niille jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet hyppytekniikkakursille järjestetään myös teoriaa. Etusijalla oman seuran jäsenet.

Ilmoittautuminen 28.2.2022 mennessä täältä. Kurssin hinta 35€. Maksetaan jaoston tilille FI74 3131 3001 2559 26.

Anders (anders.virtanen@multi.fi) antaa lisätietoja.

Facebook ≫