JKF-PKS Agility

• Agility sedan år 1989
• Första officiella tävlingen år 1993
• Egen sektion grundad år 1996

Förändringar orsakade av corona-pandemin

3.5.2020: Vi startar upp med träningarna på planen. Här några direktiv:
⚬ Man stannar hemma om man är förkyld.
⚬ Håll avstånd! Helst endast en person i konttin åt gången.
⚬ Handsprit finns i konttin.
⚬ Direktiven angående träningarna kan ändra med kort varsel!

11.4.2020: Egenträning i hallen tillåts fr.om. tisdagen 14.4. Läs mer >>


Meddelanden och nyheter

Färskare aktuella ärenden. Info om tävlingar och evenemang hittas lägre ner på sidan.
Vi rekommenderar också våra medlemmar att gå med i föreningens Facebook-grupper.

Färskare tävlingar och evenemang