JKF-PKS Agility

• Agility sedan år 1989
• Första officiella tävlingen år 1993
• Egen sektion grundad år 1996

OBS!
I enlighet med de direktiv och rekommenadioner som regeringen och Finska Agilityförbundet gett har vi beslutat att STÄNGA HALLEN FRÅN ALL VERKSAMHET fr.o.m. tisdagen 17.3 kl.18:00 fram till måndagen 13.4.

30.3.2020: Som vi tidigare meddelat håller grupperna paus och hallen är också stängd. Halva mars månads avgift som betalats tas i beaktande senare. Vår förhoppning är att starta upp någon form av träning i april. Om det alls lyckas, om det blir i mindre grupper, enskilt, utom- eller inomhus går naturligtvis inte att avgöra just nu då vi inte vet hur epidemin utvecklas, vilka direktiv myndigheterna ger och när grusplanen går att använda. Mera information om träningar och närmast april månads avgifter kommer senare! Ni behöver tillsvidare inte betala någon träningsavgift för april månad.

Meddelanden och nyheter

Färskare aktuella ärenden. Info om tävlingar och evenemang hittas lägre ner på sidan.
Vi rekommenderar också våra medlemmar att gå med i föreningens Facebook-grupper.

Färskare tävlingar och evenemang