Info från höstmötet

Agilitysektionens höstmöte hölls 21.10. Styrelsen 2010 består av ordförande Frida Slotte, ordinarie medlemmarna Marie-Louise Björndahl och Saija Nyström. Återinvalda som ordinarie medlemmar blev Linda Molander och Katya Larsson. Anette Laine återvaldes som suppleant och Carina Wikman är ny suppleant. Bland…

Läs mer | Lue lisää