Flyball kurs 5.2

flyball

Välkomna med på introduktionskurs i flyball söndagen 5.2 med början kl.16!

Flyball är en uppvisnings- och tävlingsgren som kommer från USA. Två lag tävlar mot varandra och hunden hoppar över fyra hopphinder, hämtar en tennisboll från en bollmaskin och återvänder med bollen över hopphindren till föraren. Flyball passar för alla raser oberoende av hundens storlek och är ofta en bra sidogren för hunden vid sidan om t.ex. agility.

På introduktionskursen bekantar vi oss med grenen och alla ekipage ges möjlighet att prova på grenen.
som har tre års erfarenhet av flyball, som utövare och skolare är kursens dragare.

Anders (anders.virtanen@multi.fi) tar emot anmälningarna! Vi vill ha din anmälning senast 29.1! Kursavgiften 5 € betalas på stället. Vid behov ordnas också en kurs till ifall många anmäler sig.

Välkommen med!

Comments are closed