Grundkurs i hoppteknik

Hoppteknik_0911_Tomppa_12826
Hoppteknikskolare Merja Fröberg drar skolning i hoppteknik 14.-15.1 2017. Merja har gått Vappu Alatalos skolning för hoppteknikskolare under 2016 och drar under veckorna skolningar i agility och hoppteknik i Malax.

Kursen passar för alla hundar som är minst 4 månader gamla, fysiskt friska och med normal vikt. Hundar som gått hoppteknikkurser tidigare kan också delta i kursen.

På lördagen hålls en gemensam teoridel och praktiska övningar, söndagen består helt och hållet av praktiska övningar. Skolaren delar upp ekipagen i grupper utgående från en förfrågan som görs på förhand. De som deltar i kursen får vid kursens slut direktiv om fortsatta övningar. Kursen är finskspråkig men skolaren förstår svenska. 15 ekipage ryms med.

Kursens pris: 60 €. Betalas in till sektionens konto FI74 3131 3001 2559 26.

Anmälning till Anders (anders.virtanen@multi.fi) senast 2.1 2017.

Comments are closed