JKF Agility

JKF-inoff-0914_15716DSC_7534 Agility utövas i Jakobstad inom Jakobstadsnejdens Kennelförening. Föreningen har över 50 år på nacken och agility har utövats i föreningen sedan 1989. Agility är en ung sport som föddes i England i början av 1980-talet och föreningen var bland de första i norra delarna av landet som tog upp sporten på programmet.

Föreningens första träningsplan låg på det område där vi numera har Aktiavallen. Numera tränar man och ordnar tävlingar på föreningens träningsplan i Kråkholmen samt i hallen på Industrivägen 12 i Jakobstad, dörr 6. Agilitysektionen inom Jakobstadsnejdens Kennelföreningen har ungefär 80 medlemmar och i de olika träningsgrupperna deltar ett 60-tal hundar.

Ser man på landsnivå har agilitysporten vuxit så att den nu är den överlägset största hundsportgrenen både då man ser till antalet utövare och antalet tävlingsstarter. Antalet tävlande hundar i Finland torde i dagens läge ligga strax under 4000 hundar. Det ordnas mästerskapstävlingar på olika nivåer så som distriktsmästerskap, finska mästerskap, nordiska mästerskap samt världsmästerskap. År 2008 ordnades VM-tävlingarna i Helsingfors ishall. Föreningens hundar har förutom flertalet pallplaceringar i DM-tävlingarna också haft en del framgångar i FM och där knipit medaljer.

I agilitytävlingar tävlar man i 3 olika nivåklasser och dessutom delas hundarna upp i tre olika klasser beroende på hur höga dom är. På det här viset kan alla hundar oberoende av storlek delta i agility. Av en bra agilityhund krävs, förutom att den är bra skolad också spänst, snabbhet och en bra kontakt med föraren. För att ha framgång i agility krävs det dessutom att föraren rör sig snabbt och smidigt på banan. En riktig tävlingsbana består av upp till 20 olika hinder och längden på banan är 150–200 meter. Domaren planerar banorna och de varierar från tävling till tävling. Därför kräver det att man förutom hindersäkerhet också tränar olika rörelsemönster samt olika hinderkombinationer.

Agilitysektionen ordnar tävlingar ett par gånger i året. Mera info hittar ni under Verkamhet eller genom att fråga styrelsen eller skolningsledarna.

Comments are closed