Inofficiell agilitytävling 28.4

Agi-Jstad-molli-DSC_1506 Inofficiell agilitytävling i hallen (Industrivägen 12, Jakobstad, dörr 6) söndagen den 28 april 2019. Anmälningar från kl. 11.30. Tävlingarna börjar kl. 12.00.

OBS! ANMÄLNINGAR TAS EMOT UNDER HELA TÄVLINGENS GÅNG. Tidtabellen beror på antalet deltagare. Tävlanden är själva ansvariga att komma i tid. 

Domare: Carina Wikman

Klasser:

  • Mölli tunnelbana (endast tunnlar)
  • Mölli hopp + agility
  • Tävlingsbana (klass 1 bana)

Mölliklasserna öppen för alla, endast möllihundar tävlar om priser.

Avgift: 5 euro/start, omstart i tunnel och mölliklasserna (3 euro/start). Jämna pengar med, tack. Välkommen!

Har du pokaler som står och dammar? Vi tar gärna emot pokaler till inofficiella tävlingar.

Regler för inofficiella tävlingar 2019

Storleksklasserna i mölliklasserna är mini (småmini och mini), medi samt maxi (småmaxi och maxi). Tävlingshöjderna i mölliklasserna är max 25 cm – 35 cm – 50 cm. Längden på långhoppet är max 15 cm – 40 cm – 60 cm. En maxi- och medihund får på möllibanorna delta i en lägre storleksklass. Dessa tävlar jämbördigt med andra ekipage om priser i den storleksklassen som de tävlat i. Om hund och/eller förare inte deltagit i officiell tävling kan ekipaget placera sig i mölliklasserna. Ett ekipage där både hund och förare deltagit i officiell tävling får delta i mölliklasserna men kan inte placera sig. Detta gäller också fastän de inte tävlat tillsammans i officiell tävling.  I tävlingsklassen följer man de officiella reglerna. 

Åldersgränsen för hund i tunnelbaneklassen är 12 månader, i mölliklasserna 15 månader och i tävlingsklassen 18 månader. Löptikar får inte delta i inofficiella tävlingar i hallen. På tävlingar ute får löpska tikar delta men skall på tävlingsplatsen och också på banan ha löpbyxor på.Hunden skall vara vaccinerad enligt FKK´s direktiv. På möllibanorna används inte slalom, gunga, mur, oxer och däck. På tunnelbanan används endast öppna tunnlar och som start och mål används hopphinder med bumper. Hopphindret med bumper på tunnelbanan fungerar endast som start- och mållinje vid tidtagningen. Hunden går mellan vingarna för att tidtagningen skall startas / stoppas men inga fel utdelas om hunden t.ex. går förbi. 

 

Comments are closed