Reglerna för föreningens inofficiella tävlingar

Träningsgrupperna turas om att funktionera vid tävlingarna. Talkopoäng delas ut.


Storleksklasserna i mölliklasserna är mini (småmini och mini), medi samt maxi (småmaxi och maxi). Tävlingshöjderna i mölliklasserna är max 20 cm – 30 cm – 50 cm. Längden på långhoppet är max 15 cm - 40 cm – 60 cm. En maxi- och medihund får på möllibanorna delta i en lägre storleksklass. Dessa tävlar jämbördigt med andra ekipage om priser i den storleksklassen som de tävlat i.

Om hund och/eller förare inte deltagit i officiell tävling kan ekipaget placera sig i mölliklasserna. Ett ekipage där både hund och förare deltagit i officiell tävling får delta i mölliklasserna men kan inte placera sig. Detta gäller också fastän de inte tävlat tillsammans i officiell tävling.

I tävlingsklasserna följer man de officiella reglerna.

Åldersgränsen för hund i tunnelbaneklassen är 12 månader, i mölliklasserna 15 månader och i tävlingsklassen 18 månader. Löptikar får delta i inofficiella tävlingar men skall ha tikskydd på sig på banan och på tävlingsplatsen. Hunden skall vara vaccinerad enligt FKK´s direktiv.

På möllibanorna används inte slalom, gunga, oxer och/eller däck. På tunnelbanan används endast öppna tunnlar och som start och mål används hopphinder med bumper. Hopphindret med bumper på tunnelbanan fungerar endast som start- och mållinje vid tidtagningen. Hunden går mellan vingarna för att tidtagningen skall startas / stoppas men inga fel utdelas om hunden t.ex. går förbi.


GELAS POKAL
Årligen ordnas en inofficiell tävling där bästa mölli-hunden i varje storleksklass belönas med Gelas pokal.

ANDERS POKAL
Årligen ordnas en inofficiell tävling där bästa ekipaget i tävlingsklassen belönas med Anders pokal.