Intresserad av att gå agility-funktionärskurs?

Vi har nu ett stort behov av medlemmar som gått funktionärskurserna och legitimerat sig som agilityprovfunktionärer. 
Under den tvådelade kursen lär man sig allt som har med arrangerandet av tävlingar att göra; funktionärernas olika uppgifter och samtidigt får du rätt att verka som ansvarig provfunktionär vid agilitytävlingar.

Kursen är tvådelad där den första delen är en allmän del 1 som Kenneldistriktet ordnar och del 2 är själva agilityfunktionärskursen. Man bör gå båda delarna i rätt ordningsföljd dvs kurs 1 först för att få delta i kurs 2.
Provfunktionärskurs 1 (allmän del) ordnas i Vasa lördagen 16.2 2019. Kursen har en svensk- och finskspråkig del.

Provfunktionärskurs 2 (agility) ordnas i Jakobstad söndagen 10.3 2019. Kursen är svenskspråkig. Blir det inte tillräckligt med deltagare kan man delta i finskspråkiga kursen lördagen 9.3.

Anmälningen går via föreningen och vi behöver få din anmälan senast 10.1. Anders (anders.virtanen@multi.fi) tar emot anmälningarna och svarar på eventuella frågor.

Comments are closed