Intresserad av att gå agilityfunktionärskurs?

agilityfunktionärskurs
Under den tvådelade kursen går man igenom allt som har med arrangerandet av tävlingar att göra; funktionärernas olika uppgifter och du får också rätt att verka som ansvarig provfunktionär vid agilitytävlingar.

Kursen är tvådelad där den första delen är en allmän del 1 som Kenneldistriktet ordnar och del 2 är själva agilityfunktionärskursen. Man bör gå båda delarna i rätt ordningsföljd för att bli legitimerad agilityfunktionär.

  • Provfunktionärskurs 1 ordnas i Vasa lördagen 11.2 2017. Kursen har en svensk- och finskspråkig del.
  • Provfunktionärskurs 2 (agility) ordnas i Seinäjoki lördagen 18.2 2017. Kursen är finskspråkig.

Vi behöver få din anmälan senast 10.1. Anders (anders.virtanen@multi.fi) tar emot anmälningarna och svarar på eventuella frågor.

Comments are closed