Intresserad av funktionärskurs?

Vi har nu ett stort behov av medlemmar som gått funktionärskurserna och legitimerat sig som agilityprovfunktionärer. 
Under den tvådelade kursen lär man sig allt som har med arrangerandet av tävlingar att göra; funktionärernas olika uppgifter och samtidigt får du rätt att verka som ansvarig provfunktionär vid agilitytävlingar.

Kursen är tvådelad där den första delen är en allmän del 1 som Kenneldistriktet ordnar och del 2 är själva agilityfunktionärskursen. Man bör gå båda delarna i rätt ordningsföljd dvs kurs 1 först för att bli legitimerad agilityfunktionär.

Provfunktionärskurs 1 ordnas i Vasa lördagen 17.2 2018. Kursen har en svensk- och finskspråkig del.

Finns det intresse och tillräckligt många som gått del 1 försöker vi så fort som möjligt se till att det ordnas en agilityprovfunktionärs 2. Kursens språk och ort där den hålls är öppet. En provfunktionärskurs 1 hålls också i Seinäjoki 10.2.

Anmälningen går vi föreningen och vi behöver få din anmälan senast 12.1. Anders (anders.virtanen@multi.fi) tar emot anmälningarna och svarar på eventuella frågor.

Comments are closed