Kontakt

Styrelse
 • ORDFÖRANDE
  Carina Wikman
  tfn. 040 773 6248
  carina.wikman@multi.fi

 • VICEORDFÖRANDE
  Anders Virtanen
  tfn. 050 525 1232
  anders.virtanen@multi.fi

 • KASSÖR
  Susanne Mård
  tfn. 050 567 1304
  jkf.kassor@gmail.com

 • SEKRETERARE
  Katya Larsson
  tfn. 050 036 6629
  katya.larsson@hssmedia.fi

 • STYRELSEMEDLEM
  Merja Mattila
  tfn. 044 721 8213
  merja.mattila@jnt.fi

 • SUPPLEANT
  Marja Eriksson
  marja.eriksson@multi.fi

 • SUPPLEANT
  Nina Roos
  nina.roos@hotmail.com
Ansvarspersoner
 • Skolningsansvarig: Carina Wikman, Madeleine Björklund och Lena-May Harjulin
 • Teknik & service: Janne Fagerholm, Stefan Lillvik, Tauno Markkula, Heikki Rintala och Joel Bexar
 • Bufféansvarig: Pialina Ainasoja
 • Hemsidor: Henni Särkiniemi
 • Publikationsansvarig: Katya Larsson
 • Inofficiella tävlingar: Merja Mattila, Elisabeth Björklund, Nina Roos och Marja Eriksso
 • Vandringspris: Frida Slotte
 • Funktionärsansvarig: Mikaela Strömberg
 • Nyckelansvarig: Anders Virtanen
 • Översättare: Leea Fagerudd
 • Domaransvarig: Anders Virtanen
 • Materialansvariga: Ansvariga provfunktionärerna
 • Tävlingsarbetsgrupp: Marica Kjötar-Virtanen, Anders Virtanen och ansvariga provfunktionärerna

Skolare
 • Carina Wikman (skolningsansvarig)
 • Anders Virtanen
 • Marica Kjötar-Virtanen
 • Janne Fagerholm
 • Lena-May Harjulin
 • Saija Sillanpää
 • Madeleine Björklund
 • Frida Slotte
 • Camilla Hellman