Talkoovelvollisuus 1.7.–31.12.2018

Jotta toimintamme on tarkoituksenmukaista myös jatkossa, tarvitsemme kaikkien panosta eri talkootapahtumissa. Miten talkoopanos huomioidaan ja miten asiaa jatkossa seurataan, selviää alla olevasta tekstistä.

 • Niille, jotka täyttävät talkoovelvollisuuden, tarjotaan seuraavaksi kaudeksi (katso päivämäärät alempaa) paikka ohjatussa ryhmässä. Mikäli puolet talkoovelvollisuudesta on tehtynä, myönnetään koirakolle seuraavaksi kaudeksi lupa harjoitella itsenäisesti, mutta hinta on sama, kuin ryhmässä harjoittelevilla. Mikäli vähemmän kuin puolet talkoovelvollisuudesta täyttyy, menettää harjoittelumahdollisuuden. Oikeus harjoitella on kuitenkin mahdollista saada takaisin, suorittamalla talkoovelvollisuuden. Ensin myönnetään lupa itsenäiseen harjoitteluun, sen jälkeen oikeus paikkaan ryhmässä. Jos kerää enemmän kuin tupla määrä pisteitä saa siitä yhden ilmaisen startin virallisessa kilpailussa tai vastaava alennus treenimaksuissa.  Vastaava koetoimitsija joka toimii koko päivän saa 2 ilmaista starttia ja jos kyseessä on iltakilpailu niin silloin saa yhden ilmaisen startin.
 • Erilaisilla talkoopanoksilla kerätään pisteitä. Yksi (1) tunti talkoissa vastaa yhtä (1) pistettä. Pyöristys lähimpään puoleen tuntiin.
 • Talkookaudet ovat 1.1.- 30.6 ja 1.7- 31.12. 
 • Kerättyjä pisteitä käytetään seuraavana kautena ja on käytettävä sen kauden aikana. Pisteitä ei voi säästää.
 • Kutakin ajanjaksoa varten tarvittava määrä pisteitä määritellään erikseen.
  Ajanjaksolla 1.7 – 31.12 2018 on kerättävä 6 talkoopistettä. Hallitus voi tarvittaessa tehdä muutoksia sääntöihin koskien uutta talkookautta.
 • Talkoopisteitä kerätään esim. auttamalla epävirallisissa ja virallisissa kilpailuissa, esteiden kuljettamisessa, korjaamisessa ja rakentamisessa. Kentän haravoimisesta ja ruohon leikkaamisesta kertyy myös talkoopisteitä. Myös tilapäisenä apukouluttajana toimimisesta saa talkoopisteitä (1 piste/treenikerta) Mikäli leipoo kisabuffetiin, saa siitä kolme (3) pistettä koko kisaviikonlopun osalta, 2 pistettä mikäli leipoo yksittäiselle kisapäivälle tai -illalle. Buffetin vastuuhenkilö ilmoittaa, mikäli tarvitsee apua leipomisessa. Sponsorin hankkimisesta saa yhden (1) talkoopisteen kutakin alkavaa 30€ arvoista hankintaa kohden. Sponsoroinniksi lasketaan suoranainen avustus, vaihtoehtoisesti tavaran arvo tai sen arvioitu arvo. Sponsoriasioissa tulee kuitenkin aina ensin olla yhteydessä jaoston hallitukseen.
 • Jotta toimitsijatehtävät huomioidaan talkoopisteissä, on toimitsijana virallisissa kisoissa oltava vähintään puoli päivää, vaihtoehtoisesti ollaan toimitsijana vähintään puolet taso- tai säkäluokista. Toimitsijoiden vaihdot tulee ajoittaa siten, että kilpailut voivat jatkua häiriöttä.
 • Huomioi, että tulemme etukäteen arvioimaan talkoissa tarvittavan talkootyöntekijöiden määrän. Siksi talkoisiin ilmoittaudutaan etukäteen tai talkoovastaava ottaa yhteyttä asian tiimoilta. Tämä siksi, jotta kaikille löytyy talkootapahtumissa tekemistä. Talkoisiin voi tulla myös ilmoittamatta, mutta tuolloin ei talkoopisteitä kerry mikäli paikalla on riittävästi talkoolaisia. Myös perheenjäsenet voivat kerätä yksittäiselle jäsenelle pisteitä. Jäsenen lisäksi korkeintaan yksi perheenjäsen per tilaisuus.
 • Millä tavalla ilmoittaudutaan talkoisiin ilmoitetaan erikseen ennen jokaista tilaisuutta ja talkoopanos kirjataan talkoopassiin; talkoovastaava on vastuussa passin säilytyksestä ja passin omistaja on vastuussa pisteiden kirjaamisesta. Talkoopanoksen voi kuitata kilpailujen vastaava toimitsija, jaoston hallituksen jäsen, jaoston talkoovastaava, tapahtuman talkoovastaava, tai henkilö, jolle hallitus on antanut asiassa toimivallan. Mikäli unohtaa kirjata pisteensä, on talkoiden jälkeen kaksi (2) viikkoa aikaa saada talkoopisteensä kirjatuksi talkoopassiin.
 • Mikäli talkoovelvollisuus jää painavien syiden vuoksi täyttämättä, voi hallitus kirjallisen selvityksen saatuaan, antaa helpotusta talkoovelvollisuuden suhteen.

Comments are closed