Vandringspris 2017

Eftersom säsongen börjar gå mot sitt slut, blir det också aktuellt att tävla om sektionens olika vandringspris. Här följer nu en kort sammanfattning av de vandringspris som sektionen delar ut på basen av tävlingsprestationer från officiella tävlingar under det gångna året.

Regler >>
Resultatformulär med automatisk uträkning av poäng >>
Resultatformulär (word) >>

Decato-pokalen

Delas ut åt den hund som under året startat i sin första officiella tävling och uppnått de bästa resultaten. Samtliga mankhöjdsklasser tävlar om samma pokal.

Agility 1 pokalen

Delas ut åt den hund som uppnått de bästa resultaten i 1-klassen. Samtliga mankhöjdsklasser tävlar om samma pokal.

Agility 2 pokalen

Delas ut åt den hund som uppnått de bästa resultaten i 2-klassen. Samtliga mankhöjdsklasser tävlar om samma pokal.

Bamses pokal

Delas ut åt den hund som uppnått de bästa resultaten i mini-klassen. Samtliga mini-hundar, oberoende av klass tävlar om pokalen.

Deci’s pokal

Delas ut åt den hund som uppnått de bästa resultaten i medi-klassen. Samtliga medi-hundar, oberoende av klass tävlar om pokalen.

Cindy’s pokal

Delas ut åt den hund som uppnått de bästa resultaten i maxi-klassen. Samtliga maxi-hundar, oberoende av klass tävlar om pokalen.

Junior pokalen

Delas ut åt den juniorförare med hund som uppnått de bästa resultaten under året. Man tävlar om pokalen ända till och med det år som man fyller 17 år. Paret kan tävla i vilken klass som helst.

Allmänt: När man räknar ut poängen för de olika hundarna beaktas de tre (3) bästa resultaten under året som gått. Får två eller fler hundar samma poäng beaktas det fjärde bästa resultatet, därefter det femte resultatet osv. ända tills man skilt hundarna åt. Ifall det inte går att skilja åt hundarna på detta vis beaktas felpoängen i tävlingarna (3 bästa, 4 bästa osv.).

Poängen räknas ut enligt följande poängtabell:

Klass I II III
Resultat
0 3 6 10
0,01-5 2 5 8
5,01-15 1 4 7

Placeringspoäng fås endast vid noll-resultat:

Klass I II III
Plac.
1 3 3 6
2 2 2 5
3 1 1 4

Tilläggspoäng:

Plac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DM/Piirm 6 5 4
Junior FM/SM 10 8 6 4 2
Senior FM/SM 10 8 6 4 2
FM/SM 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6
VM-uttag/MM-kars. 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6

För att kunna tävla om agilitysektionens vandringspris krävs det att man är medlem i sektionen och också tävlar i föreningens namn. Resultaten skall vara inlämnade inom utsatt tid, dvs. senast 6.1.2017. Sektionens samtliga vandringspris är evigt vandrande och den hundägare som vinner ett pris skall också fylla i den pärm som följer med. Vandringsprisen delas ut på sektionens årsmöte i januari. Den hund som samlat mest poäng oberoende av klass blir vald till föreningen (JKF) bästa agilityhund och får sitt pris på föreningens årsmöte.

När du lämnar in resultaten krävs endast följande uppgifter: hundens officiella namn+smeknamn, hundens förare, förarens födelsetid om han/hon tävlar om juniorpokalen, har hunden deltagit i sin första officiella tävling just detta år, datum och ort där tävlingarna hållits, tävlingsklassen samt slutresultat (dvs. felpoäng=hinderfel och tidsfel).

Den som vill tävla om sektionernas vandringspris skall senast 7.1.2018 lämna in sina resultat till email frida.slotte@hotmail.com eller Frida Slotte Bråtövägen 72, 68500 Kronoby.

Comments are closed