Vandringspris 2019

Eftersom säsongen börjar gå mot sitt slut, blir det också aktuellt att tävla om sektionens olika vandringspris. Här följer nu en kort sammanfattning av de vandringspris som sektionen delar ut på basen av tävlingsprestationer från officiella tävlingar under det gångna året.

Regler >>
Resultatformulär >>

Decato-pokalen

Delas ut åt den hund som under året startat i sin första officiella tävling och uppnått de bästa resultaten. Samtliga mankhöjdsklasser tävlar om samma pokal.

Agility 1 pokalen

Delas ut åt den hund som uppnått de bästa resultaten i 1-klassen. Samtliga mankhöjdsklasser tävlar om samma pokal.

Agility 2 pokalen

Delas ut åt den hund som uppnått de bästa resultaten i 2-klassen. Samtliga mankhöjdsklasser tävlar om samma pokal.

Poitsus pokal

Delas ut åt den hund som uppnått de bästa resultaten i småminiklassen. Samtliga småminihundar, oberoende av klass tävlar om pokalen. Resultat som uppnåtts i miniklassen räknas också med i tävlingen om pokalen.

Bamses pokal

Delas ut åt den hund som uppnått de bästa resultaten i mini-klassen. Samtliga mini-hundar, oberoende av klass tävlar om pokalen.

Deci’s pokal

Delas ut åt den hund som uppnått de bästa resultaten i medi-klassen. Samtliga medi-hundar, oberoende av klass tävlar om pokalen.

Bentes pokal

Delas ut åt den hund som uppnått de bästa resultaten i småmaxiklassen. Samtliga småmaxihundar, oberoende av klass tävlar om pokalen. Resultat som uppnåtts i maxiklassen räknas också med i tävlingen om pokalen.

Cindys pokal

Delas ut åt den hund som uppnått de bästa resultaten i maxi-klassen. Samtliga maxi-hundar, oberoende av klass tävlar om pokalen.

Junior pokalen

Delas ut åt den juniorförare med hund som uppnått de bästa resultaten under året. Man tävlar om pokalen ända till och med det år som man fyller 17 år. Paret kan tävla i vilken klass som helst.

Seniorpokalen

Delas ut åt den seniorförare med hund som uppnått de bästa resultaten under året. Man tävlar om pokalen fr.o.m. det år man fyller 50 år. Paret kan tävla i vilken klass som helst.

Allmänt: När man räknar ut poängen för de olika hundarna beaktas de fem (5) bästa resultaten under året som gått. Får två eller fler hundar samma poäng beaktas det sjätte bästa resultatet, därefter det sjunde resultatet osv. ända tills man skilt hundarna åt. Ifall det inte går att skilja åt hundarna på detta vis beaktas felpoängen i tävlingarna (6. bästa, 7. bästa osv.).

Poängen räknas ut enligt följande poängtabell:

Klass I II III
Resultat
0 3 6 9
0,01-5 2 4 6
5,01-15 1 2 3

Tilläggspoäng: OIVA/PAVA = 1 tilläggspoäng

Plac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DM/Piirm 5 4 3
Junior FM/SM 10 8 6 4 2
Senior FM/SM 10 8 6 4 2
FM/SM 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6
VM-uttag/MM-kars. 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6

För att kunna tävla om agilitysektionens vandringspris krävs det att man är medlem i sektionen och också tävlar i föreningens namn. Resultaten skall vara inlämnade inom utsatt tid, dvs. senast 6.1.2020.

Sektionens samtliga vandringspris är evigt vandrande och den hundägare som vinner ett pris skall också fylla i den pärm som följer med. Vandringsprisen delas ut på sektionens årsmöte i januari. Den hund som samlat mest poäng oberoende av klass blir vald till föreningen (JKF) bästa agilityhund och får sitt pris på föreningens årsmöte.

När du lämnar in resultaten krävs endast följande uppgifter: hundens officiella namn+smeknamn, hundens förare, förarens födelsetid om han/hon tävlar om junior/seinorpokalen, har hunden deltagit i sin första officiella tävling just detta år, datum och ort där tävlingarna hållits, tävlingsklassen samt slutresultat (dvs. felpoäng=hinderfel och tidsfel) samt resultat som ger tilläggspoäng.

Den som vill tävla om sektionernas vandringspris skall senast 6.1.2020 lämna in sina resultat till email frida.slotte@hotmail.com eller Frida Slotte Bråtövägen 72, 68500 Kronoby.

Fem resultat räknas i första hand men vi vill att du meddelar flera än fem bästa resultaten ifall det går så att flera hundar har samma poäng (notera att också andra än 0-resultat ger poäng). Detta för att underlätta rangordnandet av hundarna.

Comments are closed