JKF Agility


Agility utövas i Jakobstad inom Jakobstadsnejdens Kennelförening. Föreningen har över 50 år på nacken och agility har utövats i föreningen sedan 1989. Agility är en ung sport som föddes i England i början av 1980-talet och föreningen var bland de första i norra delarna av landet som tog upp sporten på programmet.

Föreningens första träningsplan låg på Rådmansgärdet som nu fungerar som juniorträningsplan för fotbollsföreningen Jaro. Numera tränar man och ordnar tävlingar på föreningens träningsplan i Kråkholmen samt i hallen på Industrivägen 12 i Jakobstad, dörr 6. Agilitysektionen inom Jakobstadsnejdens Kennelföreningen har ungefär 80 medlemmar och i de olika träningsgrupperna deltar ett 70-tal hundar.

Ser man på landsnivå har agilitysporten vuxit så att den nu är den överlägset största hundsportgrenen både då man ser till antalet utövare och antalet tävlingsstarter. Antalet utövare i Finland ligger i dagens läge på över 13 500. Det ordnas mästerskapstävlingar på olika nivåer så som distriktsmästerskap, finska mästerskap, nordiska mästerskap, European Open samt världsmästerskap. År 2019 ordnas VM-tävlingarna i Åbo. Föreningens hundar under årens gång haft flertalet pallplaceringar i DM- och FM-tävlingarna. Dessutom har hundar från föreningen varit uttagna till olika landslag och också knipit medaljer i mästerskapstävlingarna.

I agilitytävlingar tävlar man i tre olika nivåklasser och dessutom delas hundarna upp i fem olika klasser beroende på hur höga dom är. På det här viset kan alla hundar oberoende av storlek delta i agility. Av en bra agilityhund krävs, förutom att den är bra skolad också spänst, snabbhet och en bra kontakt med föraren. För att ha framgång i agility krävs det dessutom att föraren rör sig snabbt och smidigt på banan. En riktig tävlingsbana består av upp till 22 olika hinder och längden på banan är 100 – 220 meter. Domaren planerar banorna och de varierar från tävling till tävling. Därför kräver det att man förutom hindersäkerhet också tränar olika rörelsemönster och hinderkombinationer.

Agilitysektionen ordnar tävlingar 3-4 gånger i året. Mera info hittar ni under Träningar, Tävlingar eller genom att fråga styrelsen ellerskolningsledarna.

I sektionen tävlar man årligen om ett flertal vandringspris. Tilläggsinfo om de aktuella reglerna/ prisena hittar du här.


Föreningens redogörelse för dataskydd.