Tävlingar Maj 2021Agilitytävlingarna hålls på föreningens träningsplan i Kråkholmen 29-30.5.2021. Som domare verkar Bonnik Berthelsen (Danmark). Reservdomare Hilpi Yli-Jaskari.

På lördagen två banor för klass 1 & 2 (A-B) och tre banor för klass 3 (A-C).
(Ordningsföljden ___)

På söndagen två banor för klasserna 1-3 (D-E).
(Ordningsföljden ___)

A B D E agility, C hopp


  • Tilläggsinfo om tävlingsplatsen: Tävlingarna hålls på gräsplan. Grusplanen fungerar som reservplan
  • Tävlingsplatsens närmaste gatuadress: Kråkholmsvägen 74, 68600 Jakobstad
  • Anmälning: Elektronisk anmälning öppen fram t.o.m. 21.5.2021. Per post är anmälningen öppen t.o.m. 10.5.2021. Adress: Katya Larsson, Pederstadsgatan 20, 68600 Jakobstad
  • Ansvarig provfunktionär, lördag: Saija Sillanpää / 0400-368389 / saija.sillanpaa84@gmail.com
  • Ansvarig provfunktionär, söndag: Saija Nyström / 040-5488228 / saija.nystrom@multi.fi
  • Facebook (på kommande) ≫

Funktionärsanmälan (på kommande) ≫