Tävlingar Augusti 2023 (+ juniorernas distriktsmästerskap)


Tävlingsbrev (karta)
Startlista 19-20.8.

Anmälning till junior-DM 19.8.
Anmälning till mätningAgilitytävlingarna hålls på föreningens träningsplan i Kråkholmen 19.-20.8.2023. Tävlingarna är samtidigt juniorernas DM-tävlingar i agility i Vasa Kenneldistrikt. Som domare verkar Marko Mäkelä.

19.8 tävlar klass 1 samt i klass 3 småmaxi- och maxi-storleksklasserna. 20.8 tävlar klass 2 samt i klass 3 småmini-, mini- och medi-storleksklasserna. Båda dagarna 2 agilitybanor och 1 hoppbana i alla klasser. Ordningsföljden på klasserna och banorna meddelas senare.

19.8 Vasa Kenneldistikts DM-tävlingar för juniorer på A- och B-banorna i klass 1. Hundar tävlande i klass 2 och 3 kan delta utanför officiella tävlingen. Alla juniorer anmäler sig till DM-tävlingen här.


  • Tilläggsinfo om tävlingsplatsen: Tävlingarna hålls på gräsplan. Grusplanen fungerar som reservplan
  • Tävlingsplatsens närmaste gatuadress: Kråkholmsvägen 74, 68600 Jakobstad
  • Anmälning: Tilläggsuppgifter på KITUs sidor. Anmälning öppen fram t.o.m. 11.8.2023. Ifall du betalar tävlingsavgiften med motionssedlar lämnas dessa till tävlingens anmälningspunkt.
  • Kontaktperson: Saija Sillanpää / +358400368389 / saija.sillanpaa84@gmail.com
  • Facebook ≫

Funktionärsanmälan ≫